waves of solidarity - radio info
Voláme rozhlasové stanice, propůjčete nám své vlny. Společně se nám podaří změnit svět (podle našich potřeb).

Náš sbor mladých, který zpíval na CD-release-koncertě „Krásy našeho světa“, volá rozhlasové stanice na celém světě a vyzývá k realizaci naší myšlenky pomoci.

Právě tyto radiové vlny mohou lidem celého světa vyjádřit náš soucit. V tomto smyslu by měla být takováto vlna solidarity opětována.
My všichni jsme jeden svět a držíme pohromadě, jako nikdy předtím.

Ať tato myšlenka společné pomoci obletí svět a zůstane navždy uchována v našich srdcích. Pomoz i ty!

Odvysílejte tuto výzvu ve své řeči do éteru a společně s písní KNS pošlete tuto zprávu nejbližší radiové stanici na západ, východ, sever a jih od Vás, které potom tu samou zprávu pošlou dál (via mail). Cílem jsou rozhlasové stanice v oblastech postižených tsunami.

Po obdržení této zprávy zašle tato stanice mail na help@wavesofsolidarity.com
Prosíme každého odesílatele, který tuto zprávu vyšle dalšímu odesílateli, aby nám poslal mail, který bude signalizovat, kde se vlna nachází. Podle Toho označíme tento bod na mapě světa naší webové stránky.

 

Technical:

The song is send inform of mp3 via mail
Also our lyrics (word)

-please put our words on air and play the song “The beauty of our world” -also the address: www.wavesofsolidarity.com
 -send it via mail to the next radio-station direction N, S, W and East.
-please inform us that you send it away

Mail: help@wavesofsolidarity.com

“The beauty of our world” song by Freeze 4U
LC 03535 Intermedia
3.40 minutes